สินค้า > วาล์วสารเคมีและน้ำมัน > OPW KAMVALOK 1600D

OPW KAMVALOK 1600D

MODEL 1612AN
Configuration: Aluminum body, Stainless steel internals
O-ring seal: Viton-A
Adaptor type: A
Material: Aluminum body
Thread: NPT

MODEL 1673AN
Configuration: Stainless steel body, Stainless steel internals
O-ring seal: TFE/Viton, Core/Chemraz
Adaptor type: A
Material: Stainless body
Thread: NPT