สินค้า > น้ำมัน

ข้อต่อสวมเร็วแบบ B

Kamlok 633B: ข้อต่อสวมเร็วตัวเมียเกลียวนอก

ข้อต่อสวมเร็ว แบบ C

Kamlok 633C: ข้อต่อสวมเร็วตัวเมียหางปลาไหล

ข้อต่อสวมเร็ว แบบ E

Kamlok 633E: ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้หางปลาไหล

ข้อต่อสวมเร็ว แบบ D

Kamlok 633D: ข้อต่อสวมเร็วตัวเมียเกลียวใน

ข้อต่อสวมเร็ว แบบ F

Kamlok 633F: ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้เกลียวนอก

QUICK COUPLING DUST PLUG

OPW KAMLOK 634A: Dust Plug

QUICK COUPLING DUST CAP

OPW KAMLOK 634B: Dust Cap

ยูเนี่ยน

หัวต่อยูเนี่ยนสแตนเลส