สินค้า > น้ำมัน

ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส

ท่อเฟล็กซ์ญี่ปุ่น Tuf Omega

ท่ออ่อนสแตนเลส

ท่อเฟล็กซ์ญี่ปุ่น Excellent Tube

OIL & HYDROCARBON HOSE

OIL MASTER 901

ท่อยางดูดส่งสารเคมีและน้ำมัน

ท่อยางอุตสาหกรรม CHEM SUPERTOP LL

ท่อยางดูดส่งน้ำมัน

ท่อยางอุตสาหกรรม OIL PUERTORICO

OPW KAMVALOK 1700D

KAMVALOK 1700D

OPW KAMVALOK 1600D

KAMVALOK 1600D

OPW KAMVALOK 1600ANF

KAMVALOK 1600ANF

ข้อต่อสวมเร็ว แบบ A

Kamlok 633A - ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้เกลียวใน