สินค้า > สารเคมี

ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส

ท่อเฟล็กซ์ญี่ปุ่น Tuf Omega

ท่ออ่อนสแตนเลส

ท่อเฟล็กซ์ญี่ปุ่น Excellent Tube

ท่อยางดูดส่งสารเคมีและน้ำมัน

ท่อยางอุตสาหกรรม CHEM SUPERTOP LL

ท่อยางทนเคมี กรด ด่าง

ท่อยางอุตสาหกรรม CHEM KE-TAI

OPW KAMVALOK 1700D

KAMVALOK 1700D

OPW KAMVALOK 1600D

KAMVALOK 1600D

OPW KAMVALOK 1600ANF

KAMVALOK 1600ANF

ข้อต่อสวมเร็ว แบบ A

Kamlok 633A - ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้เกลียวใน