สินค้า > น้ำร้อน สตีม

ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส

ท่อเฟล็กซ์ญี่ปุ่น Tuf Omega

ท่ออ่อนสแตนเลส

ท่อเฟล็กซ์ญี่ปุ่น Excellent Tube

EXPANSION JOINT

Single Expansion Joint with Tube End

EXPANSION JOINTS

Single Expansion Joint with Tie Rods

EXPANSION JOINTS

Universal Expansion Joint with Tie Rods

ท่อยางสตีม ไอน้ำ บอยเลอร์

ท่อยางอุตสาหกรรม STEAM VICTORIA 210°C

ท่อยางสตีม ไอน้ำ

ท่อยางอุตสาหกรรม STEAM MANITOBA 165°C

ท่อยางน้ำร้อนสีขาว

ท่อยางอุตสาหกรรม HOT MICHIGAN