สินค้า > ทั้งหมด

ข้อต่อสวมเร็ว แบบ E

Kamlok 633E: ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้หางปลาไหล

ข้อต่อสวมเร็ว แบบ D

Kamlok 633D: ข้อต่อสวมเร็วตัวเมียเกลียวใน

ข้อต่อสวมเร็ว แบบ F

Kamlok 633F: ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้เกลียวนอก

QUICK COUPLING DUST PLUG

OPW KAMLOK 634A: Dust Plug

QUICK COUPLING DUST CAP

OPW KAMLOK 634B: Dust Cap

VAPOR RECOVERY COUPLER

OPW KAMLOK 633CPP-AL4040

ท่อดูดฝุ่นและเม็ดพลาสติก

PU FLEX L/V ท่อดูดฝุ่นจากเยอรมัน

ท่อดูดฝุ่นกันไฟฟ้าสถิตย์

ท่ออ่อนพียู ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์