สินค้า > วาล์วสารเคมีและน้ำมัน > OPW KAMVALOK 1700D

OPW KAMVALOK 1700D

OPW Kamvalok Dry Disconnect Couplings

MODEL 1712DL
Configuration: Aluminum body, plated steel internals
O-ring seal: Viton-A
Coupler type: D
Material: Aluminum body
Thread: NPT

MODEL 1773DL
Configuration: Stainless steel body, Stainless steel internals
O-ring seal: TFE/Viton, Core/Chemraz
Coupler type: D
Material: Stainless body
Thread: NPT

Size: 1 1/2", 2" and 3"
Brand: OPW (United State)